Contactar

Casa do Concello
Rúa Praza do Toural nº 10
32702 Ourense
988 449 001
concello@vilardebarrio.gal

Casa do Concello de Vilar de Barrio

Rúa Praza do Toural nº 10
32702 Ourense
988 449 001
concello@vilardebarrio.gal