Bando sobre as medidas a cumprir polos veciños e veciñas

Bando sobre as medidas a cumprir polos veciños e veciñas