Bases de execución e memoria dos orzamentos para o ano 2024.

Bases de execución e memoria dos orzamentos para o ano 2024.

Pleno ordinario do 06/02/2024:

No pleno celebrado no día de hoxe, aprobouse o orzamento municipal para o exercicio 2024 cos votos a favor do grupo de goberno (BNG) e a abstención dos grupos do PP e do PSOE.

Por mor das subvencións acadadas, o orzamento municipal ascende a 1.747.000€

Isto supón un incremento dos ingresos das arcas municipais dun 29,08%, o que equivale a 508.000,00€ máis respecto ao exercicio anterior.

O desglose por partidas pode consultarse e desglosarse nos seguintes links: