BOLSA DE ALUGUER DE VIVENDAS

BOLSA DE ALUGUER DE VIVENDAS

Se dispós dunha vivenda para alugar, ben permanentemente ou só en período vacacional, podes inscribirte na “bolsa de alugueiro” do Concello. Para elo precisamos os datos do inmoble e unha solicitude asinada pol@ interesad@.

Para mais información podes chamar ó 988449001