Comunicado sobre as axudas do Plan Corresponsables 2022

Comunicado sobre as axudas do Plan Corresponsables 2022

O Concilia Verán Vilar de Barrio de este ano foi financiado a traves das axudas da Secretaría Xeral da Igualdade en desenvolvemento do Plan Corresponsables 2022.