Contratación Temporal – Brigadas de incendio e conductores motobomba 2020

Contratación Temporal – Brigadas de incendio e conductores motobomba 2020

Bases de contratación que rexeran a convocatoria para a contratación de persoal laboral temporal, tres encargados do manexo do vehículo motobomba do Concello de Vilar de Barrio, en cumprimento do convenio de colaboración subscrito entre a consellería do medio rural e o concello de Vilar de Barrio para a participación na prevención e defensa contra incendios forestais mediante a actuación de vehículo motobomba para o exercicio 2019 cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do PDR de Galicia 2014-2020.


BASES PARA A SELECCIÓN DE 5 TRABALLADORES PARA A BRIGADA DE PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS PARA O EXERCICIO 2020: “1 XEFE DE BRIGADA”, “1 PEÓN CONDUTOR” E “2 PEÓNS DE BRIGADA”, AO ABEIRO DO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E O CONCELLO PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FEADER NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.