Procedemento administrativo para o permiso de conducir 2021

Procedemento administrativo para o permiso de conducir 2021

A DGT é o organismo encargado de emitir os permisos de circulación en España. Para obtelo, os aspirantes deben realizar dúas probas: unha teórica, na que deben demostrar o seu coñecemento do código da estrada e outra práctica, na que deben demostrar as súas habilidades para conducir. Estas probas determinan se as persoas son aptas para a circulación.

Os candidatos deben primeiro prepararse para as probas. Para prepararse para o exame teórico, poden estudar a través de manuais de circulación e revisar o que aprenderon en probas en liña gratuítas. Para prepararse para o exame práctico, terán que ir ás clases cun profesor titulado na materia.

En segundo lugar, deberían consultar as medidas a tomar contra COVID-19 e solicitar o exame. Aquí atoparás toda a información sobre o procedemento:

https://sede.dgt.gob.es/es/permisos-de-conducir/obtencion-renovacion-duplicados-permiso/permiso-conducir/