Situación Covid-19 en Vilar de Barrio a 9 de febreiro

Situación Covid-19 en Vilar de Barrio a 9 de febreiro

Número de casos positivos: 2
Núcleos ós que se vinculan os positivos: Arnuide e Vilar de Gomareite.


Como conseciencia, varias persoas destes pobos están confinadas.


INSISTIMOS na necedidade de evitar toda interrelación con non convivintes.


Desexámoslle unha pronta recuperación ós afectados.
Moitas grazas a todos!