Contactar

 

Casa do Concello
Rúa Praza do Toural nº 10
32702 Ourense
988 449 001
notificacions@vilardebarrio.gal